Terms and Conditions

Giới Thiệu

Bongdalu.pe cung cấp thông tin về kết quả bóng đá, phân tích trận đấu, và dữ liệu liên quan. Trang web này dành cho những người hâm mộ bóng đá và những người quan tâm đến việc theo dõi kết quả và thống kê trận đấu.

Quyền Sử Dụng

Thông tin và nội dung trên Bongdalu.pe chỉ dành cho mục đích cá nhân và không thương mại. Người dùng không được phép sao chép, phân phối, phát sóng, hoặc sử dụng thông tin cho mục đích kinh doanh mà không có sự cho phép của Bongdalu.pe.

Bảo Mật và Quyền Riêng Tư

Bongdalu.pe cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba ngoại trừ khi có yêu cầu pháp lý.

Trách Nhiệm của Người Dùng

Người dùng phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

Người dùng đồng ý không sử dụng trang web cho bất kỳ hành vi pháp luật nào hoặc hành vi gây hại cho người khác.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Bongdalu.pe cố gắng cung cấp thông tin chính xác nhất nhưng không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Trang web không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

Thay Đổi Điều Khoản

Bongdalu.pe có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Sự thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

Pháp Luật Áp Dụng và Quyền Giải Quyết

Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Liên Hệ:

  • Đối với bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ, xin liên hệ [email protected].